Stručna edukacija logopeda

Stručna edukacija logopeda Edukaciju „Geste i simboli u poticanju (rane) komunikacije djeteta“ odgojiteljima Vrtića je održala logopedinja 27. rujna 2022. U edukaciji je bilo više riječi o karakteristikama djeteta usmjerenog govora, koje su funkcije gesti i primjeri gesti za poticanje svakodnevne komunikacije te koje su osnove komunikacije putem vizualnih simbola.