Nabava opreme

Nabava opreme financirana iz projekta „Čarolija za djecu“, kodni broj: UP.02.2.2.16.0140 koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.