Autor: Tomica Kumric

ZAVRŠNA KONFERENCIJA

ZAVRŠNA KONFERENCIJA Naziv projekta: ČAROLIJA ZA DJECU kodni broj: UP.02.2.2.16.0140 Korisnik: DJEČJI VRTIĆ „ČAROLIJA“Partner:  OPĆINA MARUŠEVEC Završna konferencija Projekta „Čarolija za djecu“, šifra...

JAVNI POZIV – Završna konferencija

JAVNI POZIV ovaj javni poziv upućuje se javnim medijima i široj javnosti za sudjelovanje na završnoj konferenciji Projekta „Čarolija za...

Nabava opreme

Nabava opreme financirana iz projekta „Čarolija za djecu“, kodni broj: UP.02.2.2.16.0140 koji se financira sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

NATJEČAJ POMOĆNI RADNIK/CA ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU DJECE

Dječji vrtić „Čarolija“Bikovec 91,42243 MaruševecOIB: 37843971638 KLASA: 112-04/23-09URBROJ: 2186-178-23-01Bikovec, 19. srpnja 2023. godine Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom...

Natječaj za imenovanje ravnatelja

Dječji vrtić „Čarolija“Bikovec 91,42243 MaruševecOIB: 37843971638KLASA: 112-04/23-01URBROJ: 2186-178-23-01Bikovec, 06. srpnja 2023. godineNa temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama...

Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo Varaždinske županije

Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo Varaždinske županije   U srijedu 14. lipnja u dječjem vrtiću „Čarolija“ održale su se...

JAVNA TRIBINA

Unaprjeđenje odgoja djece u vrtiću   Održana Javna tribina pod nazivom "Unaprjeđenje odgoja djece u vrtiću"  Projekta „Čarolija za djecu“,...

Radionica „Mogu sve, samo drugačije“

Radionica „Mogu sve, samo drugačije“   „Mogu sve, samo drugačije“ tema je radionice održane u Dječjem vrtiću „Čarolija“ 25. svibnja...

Provođenje informatičkog programa

Provođenje informatičkog programa   Provođenje informatičkog programa za djecu predškolske dobi. Organizator programa je Dječji vrtić „Čarolija“. Program se financira...

Provođenje sportskog programa

Provođenje sportskog programa   Provođenje kraćeg sportskog programa za djecu predškolske dobi. Organizator programa je Dječji vrtić „Čarolija“. Program se...

JAVNI POZIV

Javni poziv za upis u redoviti desetsatni program za pedagošku godinu 2023./2024.

JAVNI POZIV – Javna tribina

JAVNI POZIV - Javna tribina ovaj javni poziv upućuje se javnim medijima i široj javnosti za sudjelovanje na Javnoj tribini...